ELIA001 Advanced Course in Assessing Movement Skills (3 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Testien valinnan perusteet.
Toimintakyvyn testaaminen.
Autenttinen testaaminen.

Suoritustavat

Seminaari 6 tuntia.
Itsenäinen työskentely.
Aktiivinen osallistuminen seminaariin ja harjoitustehtävän suorittaminen sekä seminaarityö kirjallisuuden perusteella.
Vaihtoehtona kirjatentti.

Arviointiperusteet

Osallistuminen ja seminaarityö 50%, kirjallisuus 50%
TAI
kirjallisuus 100 %

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tietää arvioinnin tieteellisistä perusteista erityisryhmille

Description of prerequisites

Erityisliikunnan perusopinnot

Study materials

Horvat, M., Kelly, L.E., Block, M.E. & Croce, R. 2019. Developmental and Adapted Physical Activity Assessment (2nd. Ed.). Champaign, IL: Human Kinetics. (296 s.)

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching