DGKA1007 Digitaalisen kaupan harjoittelu (6 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2021-2022, 2022-2023

Description

Harjoittelu vastaa vähintään yhden kuukauden kokoaikaista työskentelyä. Kysymys voi olla myös osa-aikaisesta työskentelystä. Harjoittelu suoritetaan digitaaliseen kauppaan liittyvissä tehtävissä yrityksissä, julkisella sektorilla tai muussa organisaatiossa. Ennen harjoittelua opiskelija varmistaa työn soveltuvuuden harjoitteluun ja pohtii työharjoittelulle asettamiaan tavoitteita. Harjoittelun jälkeen opiskelija laatii harjoitteluraportin, jossa hän pohtii harjoittelua osana yliopisto-opintoja sekä arvioi työelämätaitojen kehittymistä.

Learning outcomes

Opiskelija osaa soveltaa Digitaalisen kaupan opintokokonaisuuden kerryttämiä tietoja ja taitoja työelämän käytännön tilanteissa. Lisäksi opiskelija tuntee harjoitteluorganisaation ja ymmärtää sen toimintaa ja organisaatiota ohjaavia periaatteita.

Additional information

Kurssi on osa Digitaalisen kaupan opintokokonaisuutta (https://kauppa.fi).


Tarkemmat tiedot harjoittelusta: https://digitaalinenkauppa.fi/tapahtumat/digitaalisen-kaupan-harjoittelu-6-op/


Digitaalisen kaupan harjoittelu (6 op) opiskelijan opas: https://digitaalinenkauppa.fi/wp-content/uploads/sites/14/2021/12/digitaalisen-kaupan-harjoittelu-6-op_opiskelijan-opas.pdf


Opas sisältää ohjeet harjoitteluun ilmoittautumiseen.


Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (6 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish
No published teaching