DGKA1004 Distribution and Retail Management (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2021-2022, 2022-2023

Description

Opintojaksolla tarkastellaan jakelukanavien rakenteellisia, toiminnallisia ja sosiaalisia tekijöitä ja toimintamalleja. Opintojaksolla tutustutaan logistisiin toimintoihin, niiden koordinointiin, kanavajäsenten rooleihin ja tehtäviin sekä kaupan toimintamalleihin (esim. franchising, osuuskunnat, e-kauppa, monikanavainen jakelu). Lisäksi jakelukanavien toimintojen vuorovaikutuksia ja suunnittelutehtäviä tarkastellaan havainnollistavien laskennallisten esimerkkien avulla.

Learning outcomes

Opintojakson käytyään opiskelija tunnistaa jakelukanaviin liittyvät toiminnot, virrat ja prosessit sekä osaa määrittää jakelun tavoitteet logistiikan ja kaupan liiketoiminnan näkökulmasta. Opiskelija osaa arvioida kaupan liiketoimintamalleja sekä ymmärtää kaupan ja logistiikan taloudellisen ja yhteiskunnallisen merkityksen. Opiskelija tunnistaa jakelutoimintojen keskinäisiä vuorovaikutuksia ja osaa analysoida niiden vaikutuksia yrityksen toimintaan.

Additional information

Kurssi on osa Digitaalisen kaupan opintokokonaisuutta (https://kauppa.fi

Compulsory prerequisites

Study materials

Luennoitsijan määrittelemät artikkelit ja muu opintomateriaali.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Tentti (60%) ja harjoitustyöt (40%)
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching