DGKA1001 Purchasing and Supplier Management in Retailing (6 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2021-2022, 2022-2023

Description

Opintojakso sisältää strategisen hankintatoiminnan tärkeimmät peruskäsitteet ja vastuulliseen toimittajahallintaan liittyvät prosessit. Opintojakson aikana perehdytään hankintatoiminnan tärkeisiin osa-alueisiin erityisesti kaupan alan kontekstissa. Opintojaksolla käsitellään hankintatoiminnan taloudellisia tavoitteita ja asemaa liiketoiminnassa, hankintastrategiaa ja ulkoistamista, sekä toimittajasuhteiden hallintaa vastuullisuuden ja riskien hallinnan näkökulmista.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää strategisen hankintatoimen merkityksen kaupan alan kontekstissa. Opiskelija osaa analysoida hankintojen vaikutusta yrityksen kannattavuuteen ja ymmärtää hankintojen kokonaiskustannusajattelua. Opiskelija tuntee hankintaprosessin vaiheet ja tunnistaa hankintastrategian keskeiset käsitteet. Opiskelija pystyy vertailemaan ja arvioimaan toimittajasuhteita vastuullisen hankintatoimen ja riskienhallinnan näkökulmista.

Additional information

Opintojakso on osa Digitaalisen kaupan opintokokonaisuutta (https://kauppa.fi). Tämän opintojakson järjestämisestä vastaa LUT. 

Description of prerequisites

Esitietoina kaikille Digitaalisen kaupan opintokokonaisuuden opintojaksoille on YTTP1120 Markkinoinnin perusteet

Compulsory prerequisites

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Verkkokurssi. Videoluentoja 10 h, valmistautuminen luennoille 10 h. Itsenäinen opiskelu, Moodle-tentit ja -tehtävät 100 h. Harjoitustyön tekeminen ja kirjallisen raportin laatiminen 40 h. Kokonaismitoitus yhteensä 160 h. Arvostelu 0-100 pistettä. Moodle-tentit 80%. Harjoitustyö 20%.
Time of teaching:
Period 1
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (6 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching