Suomen kieli

Yhteystiedot

Kysy ilmoittautumisesta, opintomaksuista ja -oikeudesta opintopalveluistamme:
Avoi­men yli­opis­ton opin­to­pal­ve­lut

Kysy hallinnollisista asioista ja opintojen suunnittelusta:
Koulutuspäällikkö Muru Linjala

Kysy opintosisällöistä, suoritustavoista ja tutkintotavoitteisesta opiskelusta yliopistonopettajalta:
Mailis Salo, suomen kielen perusopinnot
Marja Seilonen, suomen kielen aineopinnot


Suomen kielen perusopintojen jaksokohtaiset opettajat


Opintojakso

opettaja(t)

SKIP2001 Kielen käyttö, merkitys ja muoto I

Mailis Salo, Irene Hallamäki (irene.m.hallamaki@jyu.fi)

SKIP2002 Kielen käyttö, merkitys ja muoto II

Mailis Salo, Irene Hallamäki (irene.m.hallamaki@jyu.fi)

SKIP304 Akateemiset tekstitaidot

Mailis Salo, Maiju Strömmer (opetus), Taina Järvenpää (verkkokurssin ohjaus ja tehtävät)

SKIP3036 Tekstinhuolto ja tekstilingvistiikka

Mailis Salo

SKIP4003 Kielitietoisuus ja kielipolitiikka

Irene Hallamäki (irene.m.hallamaki@jyu.fi)


Suomen kielen aineopintojen jaksokohtaiset opettajat


opintojakso

opettaja(T)

SKIA2015 Kehittyvä kieli

Irene Hallamäki (irene.m.hallamäki@jyu.fi)

SKIA216 Kielioppien äärellä

Mailis Salo, muuttuva kielikäsitys ja kieliopit -osio Marja Seilonen

SKIA4003 Kieli muuttuvissa yhteisöissä

Irene Hallamäki (irene.m.hallamaki@jyu.fi)

SKIA602 Suomi toisena kielenä

Nina Reiman (opetus), Noora Tengvall (noora.e.tengvall@jyu.fi ; tehtävät)

SKIA607 Teoriaa ja käytäntöä äidinkielen opettamiseen

Noora Tengvall noora.e.tengvall@jyu.fi

KOPA1000 Johdatus kielen oppimisen ja opettamisen tutkimukseen

Marja Seilonen (opetus), Kirsi Leskinen (tehtävät, kirsi.m.leskinen@jyu.fi)

KLSS113 Näkökulmia monikielisyyteen

Pauliina Puranen (pauliina.p.a.puranen@jyu.fi)

SKIA305 Asiantuntijan tekstitaidot

Mailis Salo

SKIA3003 Tekstien ja tekstilajien tutkimus

Mailis Salo

SKIA6009 Kielen omaksuminen

Pauliina Puranen (pauliina.p.a.puranen@jyu.fi)

SKIA402 Nimistö

Irene Hallamäki (irene.m.hallamäki@jyu.fi)

SKIA067 Suomen kielen päivitystehtävät

Irene Hallamäki (irene.m.hallamäki@jyu.fi)