KTKPER-CHYAVOIN Kasvatustieteen perusopinnot (25 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Coordinating organisation:
Kokkola University Consortium Chydenius - Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

• Oppiminen ja ohjaus
• Kasvatus, yhteiskunta ja muutos
• Osaaminen ja asiantuntijuus
• Tieteellinen ajattelu ja tieto
• Vuorovaikutus ja yhteistyö

Tämä kokonaisuus on tarjolla avoimena yliopisto-opetuksena Chydeniuksen yliopistokeskuksen avoimessa yliopistossa.

Learning outcomes

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija:
• hahmottaa pedagogisia ilmiöitä erilaisista teoreettisista ja käytännöllisistä näkökulmista
• tunnistaa kokemuksiaan, käsityksiään, tunteitaan ja toimintatapojaan vuorovaikutuksessa
• osaa tarkastella asiantuntijuuden rakentumista kasvatusalalla
• osaa jäsentää kasvatusalan ilmiöitä tieteellisesti

Structure

Select all (25 cr)