KPTPERKOK Collaborating with diverse families (15 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences, Faculty of Education and Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

perhemuodot, perhesuhteet ja -kulttuurit, erilaisuuden huomioiminen, moninaisuuden kohtaaminen, perheteoriat, perhe yhteiskunnallisena ja psykologisena ilmiönä, sukupuoli-ja sukupolvinä-kökulmat, kasvatusyhteistyö, perheiden palvelujärjestelmät, monialainen/moniammatillinen yhteistyö

Learning outcomes

Moduulin suoritettuaan opiskelija

  • osaa analysoida perheeseen, vanhemmuuteen, kasvatukseen ja kasvatusyhteistyöhön liittyviä ilmiöitä ja käytäntöjä kriittisesti ja moninäkökulmaisesti
  • ymmärtääperheiden, perhemuotojen sekä erilaisten kieli- ja kulttuuritaustojen kohtaamisen kysymyksiä kasvatus- ja koulutusinstituutioissa
  • hallitsee kasvatusyhteistyön käytäntöjä toimiessaan yhteistyössä perheiden ja muiden ammattilaisten kanssa 

Additional information

Temaattinen moduuli kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan opiskelijoille sekä jatkuvan oppimisen opiskelijoille. Lukuvuonna 2020-2021 moduulin toteutusta pilotoidaan, jolloin VAAM1250 Perhe ja yhteistyö -opintojaksolle voidaan ottaa yhteensä 10 opiskelijaa, joiden pääaine on muu kuin varhaiskasvatustiede. Opiskelijoista viisi voi olla kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan opiskelijoita ja viisi jatkuvan oppimisen opiskelijoita.

Structure

Select all (15 cr)