Master's Degree Programme in Cyber Security

Degree title:
Master of Science
Degree program type:
Master's Degree
Credits:
120 cr
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Coordinating organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Kyberturvallisuuden maisteriohjelman tavoitteena on tarjota opiskelijalle vankka osaaminen työskentelyyn kyberturvallisuuden kokonaishallintaa vaativissa johtamis- ja kehittämistehtävissä. Koulutuksessa tarkastellaan kybermaailmaa ja sen turvallisuutta
yhteiskunnallisesta, toiminnallisesta, teknologisesta ja systeemisestä näkökulmasta. Maisteriohjelmassa kyberturvallisuutta tarkastellaan kokonaisturvallisuuden kontekstissa ottaen huomioon kansainvälistyvään ja digitalisoituvaan yhteiskuntaamme liittyvät kehityskulut, toiminta- ja huoltovarmuus sekä reagointi- ja riskinsietokyky.

Maisteriohjelman opiskelijat saavuttavat digitalisoituvan maailman ymmärtämisen kannalta tarvittavan teknisen perusosaamisen. Perusosaamisen tuottavat täydentävät (tarvittaessa) ja muut opinnot suoritetaan maisteriopintojen osana.

Learning outcomes

-

Structure

Select all (81+ cr)