Doctor's Degree Programme in Education

Degree title:
Doctor of Philosophy (Education), Doctor of Philosophy
Degree program type:
Doctor's Degree
Credits:
0 cr
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Coordinating organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description


Kasvatustieteiden tohtoriohjelma

· kasvatustieteen tohtorin tutkinto, KT

· filosofian tohtorin tutkinto, FT

Kasvatustieteellisten tutkintojen pääaineena on jokin seuraavista: kasvatustiede, aikuiskasvatustiede, erityispedagogiikka tai varhaiskasvatustiede. Tohtorin tutkintoon sisältyy väitöskirja ja 40 opintopistettä muita tohtoriopintoja. Kasvatustieteen tohtorin tutkintoon hyväksytty voi välitutkintona suorittaa kasvatustieteen lisensiaatintutkinnon, josta muiden opintojen osuus on 20 opintopistettä.


Filosofian tohtorin tutkinto on tiedekunnan tarjoama kasvatustieteellinen jatkotutkinto niille, joiden maisterin tutkinnon pääaine ei ole kasvatustieteellinen oppiaine. Sen suorittamisessa noudatetaan soveltuvin osin kasvatustieteen tohtorin tutkinnon suorittamisesta annettuja määräyksiä. Filosofian tohtorin tutkintoon hakevalla täytyy olla suoritettuna joko kasvatustieteen perus- ja aineopinnot tai ohjaajan toimesta kirjallisesti todettu vastaavuus. Lisäksi suositellaan, että opiskelija suorittaa opintojensa aikana kasvatustieteellisiä syventäviä opintoja. 


Learning outcomes

Yliopistolain 558/2009 37 §:n mukaan tieteelliseen tai taiteelliseen jatkotutkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut 1) soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon; 2) soveltuvan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon; taikka 3) soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin. Yliopisto voi edellyttää tieteelliseen tai taiteelliseen jatkotutkintoon johtaviin opintoihin opiskelijaksi ottamansa henkilön suorittavan tarvittavan määrän täydentäviä opintoja koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi.

Jatkotutkintokoulutukseen valinnassa noudatetaan yliopiston ohjeistusta (ks. yliopiston nettisivut koskien hakuaikoja, kielitaitovaatimuksia ja erityisehtoja; Yleiset valintaperusteet). 

Structure

Select all (40+ cr)