YJOS4180 Charisma in Different Contexts (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Tweet text

Karismaattinen johtaminen on tunnepohjaista vaikuttamista. Tällainen vaikuttaminen on aina läsnä organisaatioiden toiminnassa.

Description

Karisma ja sen alkuperä
Karisman eri tyypit
Karisma ja valta
Karisma ja johtajuus
Erilaisia karismaattisia konteksteja
Karisma ja viestintä
Karismatutkimuksen nykysuuntauksia


Learning outcomes

Opiskelija tuntee ja tietää karisman eri konteksteissaan, ymmärtää johtajuuden ja karisman välisen suhteen sekä osaa tunnistaa karismaattisia ilmiöitä. Opiskelija tuntee ja tietää uusinta karismatutkimusta.

Additional information

Virtual course

Description of prerequisites

Johtamisen pakolliset aineopinnot oltava suoritettuina.

Study materials

Artikkelipaketti Moodlessa. Sekä audioluennot Moniviestimessä.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Essee 50 %, tentti 50 %
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching