YJOS4170 Innovation Management (6 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Tweet text

Innovaatiojohtamisen opintojaksolla perehdytään innovaatioihin, innovatiivisuuteen ja luovuuteen ryhmä- ja organisaatiotasolla johtamisen näkökulmasta.

Description

Sisältö

 • Innovaatio ja innovatiivisuus käsitteenä ja tutkimuskohteena, innovaatiotutkimus
 • Innovaatiot ja innovatiivisuus ryhmä- ja organisaatiotasolla, innovatiivisuuden johtaminen, innovaatiostrategia
 • Luovuus ja sen johtaminen organisaatioissa
 • Innovaatiot ja organisaatiokulttuuri
 • Toimintaympäristö ja innovaatiotoiminta
 • Yhteiskunnalliset innovaatiot ja vastuullisuus

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
 • kuvata ja analysoida innovaatiojohtamisen keskeiset käsitteet ja vertailla niitä
 • kuvata, analysoida ja arvioida innovaatioprosessiin vaikuttavat tekijät
 • selittää innovaatiotoiminnan strategisen merkityksen
 • kuvata innovaatiojohtamisen teorian keskeiset kysymykset ja käytännön soveltamisen lähtökohdat
 • arvioida ja analysoida innovaatiojohtamisen näkökulmia ja merkitystä tutkimuksellisesti sekä osana organisaatioiden toimintaa. 


Additional information

Opintojaksolla tarkastellaan innovaatiojohtamista YK:n kestävän kehityksen tavoitteen 9: "Kestävä teollisuus, innovaatiot ja struktuurit" näkökulmasta. 

Study materials

Oppimateriaali ilmoitetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Kontaktiopetuskurssin arviointiperusteet ilmoitetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.
Time of teaching:
Period 4
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (6 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Kontaktiopetuksessa ilmoitetut vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.
Language:
Finnish
Study methods:

Kontaktiopetuskurssi (yht. 30 opetustuntia): läsnäolovelvoite opetuskerroilla on vähintään 80%.

Study materials:

Oppimateriaali tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Teaching