YJOS2110 Leadership (6 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Tweet text

Hyvä johtajuus on organisaation kriittinen menestystekijä. Etenkin digimurroksessa syvällinen teorian ja käytännön ylittävä ote on keskeisessä asemassa.

Description

· Johtajuuden teoriat

· Johtajuustutkimuksen ja käytänteiden kehitys

· Johtajuus suhteissa, diskursiivinen ja narratiivinen näkökulma johtajuuteen

· Valta, kontrolli, vaikuttaminen ja vastuullisuus johtajuudessa

· Johtajuus, muutos, esimiestyön arviointi ja organisaation kehittäminen

· Asiantuntujaorganisaatioiden johtajuus

· digitaalisuus, e-urheilu ja tekoäly/algoritmit johtamisen näkökulmasta

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

· kuvata kriittisesti johtajuuden kehityshistoriaa, suuntauksia sekä vertailla johtajuusteorioita

· kuvailla ja tunnistaa (viimeaikaisia ja nousevia) johtajuustrendejä sekä reflektoida niiden filosofiaa ja relevanssia suhteessa johtajuusteoriaan

· selittää johtajuusteorioiden soveltamista eri konteksteissa

· analysoida johtamistyön kontekstin merkitystä vallan (ml. kontrolli) näkökulmasta

· arvioida omia vahvuuksiaan, intressejään sekä kehittämiskohteitaan esimiestyön kannalta

· etsiä ja perustella johtajuuden tutkimusaiheita sekä toteuttaa tutkivalla otteella selvityksen jostakin johtajuuden osa-alueesta

Additional information

Kurssin suorittaminen edellyttää 80 % läsnäoloa kontaktiopetukseen ja harjoitusryhmätyöskentelyyn sekä kotitehtävien tekemistä. Kurssille otetaan ensisijaisesti johtamisen oppiaineen loppuvaiheen opiskelijoita.

Description of prerequisites

Johtamisen pakolliset aineopinnot

Study materials

Artikkelit, jotka ilmoitetaan kurssin alussa.

Literature

  • Ladkin, Donna. 2010. Rethinking leadership. A New Look at Old Leadership Questions Edward Elgar Publishing; ISBN: 1849805342

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Tentti, luentoaktiivisuus, kotitehtävät, workshop
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (6 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching