YJOS1910 Master Level Research Tutorial (3 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Tweet text

Tutkijantaitojen hiontaa graduprosessissa

Description

- oman pro gradu -tutkielman esittely eri vaiheissa: tutkimussuunnitelma, väliraportti
- toisen pro gradu -tutkielman kommentointi


Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- analysoida oman tieteenalan keskeisiä ongelmia
- tunnistaa ja arvioida erilaisia tutkimusotteita ja menetelmiä
- arvioida kriittisesti pro gradu -tutkielman tasoisia tutkimusraportteja
- kommentoida toisia tutkielmia
- perustella ja puolustaa tutkielmassa tekemiään valintoja

Description of prerequisites

Pakolliset syventävät opinnot

Completion methods

Method 1

Description:
Osallistuminen seminaarityöskentelyyn ohjaajan määrittelemälla tavalla
Evaluation criteria:
Opiskelijan osallistuminen ja tuotettujen seminaariesitysten sisältö
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching