YJOS1110 Methodology (6 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen tieteenfilosofinen perusta, aineistot ja analyysit, sekä tutkimuksen käytännön toteuttaminen.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

- arvioida kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen erityispiirteitä, tieteenfilosofisia lähtökohtia, tutkimusstrategioita ja menetelmiä
- pohtia tieteellisen tutkimuksen taustasitoumuksia ja olettamuksia
- arvioida erilaisten tutkimusmenetelmien soveltamisen mahdollisuuksia oman tutkimushankkeen näkökulmasta

Description of prerequisites

Johtamisen pakolliset aineopinnot. Suositellaan suoritettavaksi pro gradu -tutkielman aloittamisen yhteydessä

Study materials

lmoitetaan ensimmäisellä luennolla.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Luentopäiväkirja
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (6 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching