YCCS1910 Master Level Research Tutorial (3 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

- oman pro gradu -tutkielman esittely eri vaiheissa: tutkimussuunnitelma, väliraportti
- toisen pro gradu -tutkielman kommentointi


Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- analysoida oman tieteenalan keskeisiä ongelmia
- tunnistaa ja arvioida erilaisia tutkimusotteita ja menetelmiä
- arvioida kriittisesti pro gradu -tutkielman tasoisia tutkimusraportteja
- kommentoida toisia tutkielmia
- perustella ja puolustaa tutkielmassa tekemiään valintoja

Description of prerequisites

Pakolliset syventävät opinnot.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Oral presentations in seminar, learning diary
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching