XSUX001 Orienteer in Finland/Finnish (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö 

Itseopiskelukurssilla opiskelija tutustuu syvemmin johonkin suomalaiseen ilmiöön tai itseään kiinnostavaan omaan alaan liittyvään aiheeseen, josta tekee projektityön.

"Suunnista suomessa" -itseopiskeluprojektin tavoitteet, materiaali, ja tehtävät (https://kielikompassi.jyu.fi/suomi2/suunnista_suomessa/karttasivu.html). Kurssiin kuuluu vähintään kolme henkilökohtaista ohjaustapaamista ohjaajan kanssa kurssin aikana (kurssin alussa, puolivälissä ja lopussa).

Learning outcomes

Itseopiskeluprojektin suoritettuaan opiskelija
- on tutustunut johonkin itseään kiinnostavaan ilmiöön, joka liittyy suomalaiseen kulttuuriin tai opiskelijan omaan oppiaineeseen
- osaa etsiä ja valita itselleen tarpeellista tietoa eri lähteistä
- osaa tehdä lyhyen haastattelun valitsemastaan aiheesta
- tuntee puhe-esityksen konventiot ja osaa pitää yleistajuisen puhe-esityksen valitsemastaan ilmiöstä (projektityön esittely)
- osaa kirjoittaa lyhyen raportoivan tekstin itselle tutusta aiheesta (projektityö)
- tietää ja on harjoitellut erilaisia itsenäisiä opiskelutapoja ja -taitoja (mm. projektityön vaiheet).

Additional information

Before registering the course, a student need to contact the teacher.

Description of prerequisites

At least 140 hours of Finnish studies needed before the course

PROFICIENCY LEVEL: min CEFR A2

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Projektityön tekeminen ohjeiden mukaisesti ja sovitussa ajassa sekä ohjaustapaamisíin osallistuminen.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (2 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching