VTEP1012 Urheilujohtamisen käytännön harjoittelu (4 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Tweet text

Opiskelija perehtyy käytännössä urheiluvalmennuksen johtamiseen

Description

Sisältö

  • Ohjattu harjoittelu urheilun organisaatioissa

  • Asiantuntijaluennot

Suoritustavat

  • Seminaari (10 t)

  • Käytännön harjoittelujen suorittaminen ja raportointi

Arviointiperusteet

Käytännön harjoittelun raportointi ja esittäminen seminaarissa (100%) ja hyväksytty luentopäiväkirja

Learning outcomes

Opintojaksolta valmistuttuaan opiskelija…

  • tietää eettisen ja vastuullisen johtamisen periaatteet urheiluorganisaatioissa

  • tietää urheilun toimialana ja organisaatioiden toimintaympäristönä

  • tietää valmennuksen johtamisen periaatteet

Additional information

2. syyslukukausi

Description of prerequisites

Edeltävät kurssit

Completion methods

No completion methods