VKTS4500 Master's Thesis (30 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

syventävien opintojen tutkielma

Suoritustavat

syventävien opintojen tutkielma

Arviointiperusteet

Määritellään tiedekuntaneuvoston hyväksymissä arvosanakohtaisissa arviointiperusteissa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- laatia empiirisen tai teoreettisen tutkielman kasvatustieteiden alueeseen kuuluvasta aiheesta
- omaa valmiudet tieteelliseen ajatteluun, tutkimusmenetelmien soveltamiseen sekä tieteelliseen viestintään

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (30 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching