VKTS3015 Practice to Deepen One's Expertise in Early Childhood Education (10 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021

Description

harjoittelu varhaiskasvatusalan toimintaympäristöissä ja siihen liittyvä kehittämistehtävä, Topsin tekeminen

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • on saanut valmiuksia varhaiskasvatusalan kehittämistyöhön ja perehtynyt varhaiskasvatusalan hallintoon
  • osaa hyödyntää jatkuvan oppimisen ajattelua kehittämistyössään
  • on syventänyt omaa varhaiskasvatusalan asiantuntijuuttaan

Description of prerequisites

suoritettuna opintojakso VAAM3020 Syventävä harjoittelu tai kandidaatin tutkinto.

Completion methods

Method 1

Description:
Osallistuminen opetukseen, työssäoppimissuunnitelman (TOPS) laadinta, kehittämistehtävän toteutus sekä jaksosta laadittava portfolio.
Evaluation criteria:
Arviointi perustuu portfolioon.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (10 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching