VKTS3010 Practice to Deepen One's Pedagogical Expertise in Early Childhood Education (10 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021

Description

opetuskokemus aikuisten oppimisympäristöissä
opetuksen havainnointi
harjoittelu varhaiskasvatusalan toimintaympäristöissä ja siihen liittyvä pienimuotoinen kehittämistehtävä

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • on perehtynyt aikuisten oppimiseen ja opettamiseen ja kehittänyt omaa opetusfilosofiaansa
  • osaa opettaa, ohjata ja tukea aikuisten oppimisprosessia
  • on saanut valmiuksia varhaiskasvatusalan kehittämistyöhön ja perehtynyt varhaiskasvatusalan hallintoon
  • osaa hyödyntää jatkuvan oppimisen ajattelua kehittämistyössään
  • on syventänyt omaa varhaiskasvatusalan asiantuntijuuttaan

Description of prerequisites

suoritettuna opintojakso VAAM3020 Syventävä harjoittelu tai kandidaatin tutkinto.

Study materials

JARVIS, P.2004. Adult education and lifelong learning: theory and practice. London: Routledge Falmer. Saatavilla eKirjana Ellibs-portaalista.
WENGER, E. 1999/2008. Communities of practice. Learning, meaning and identity. Cambridge: Cambridge University Press (soveltuvin osin).

Artikkeleita sopimuksen mukaan.

Completion methods

Method 1

Description:
Opiskelija osallistuu opetukseen, tekee TOPSin, harjoittelun, tehtävät ja portfolion.
Evaluation criteria:
Arviointi perustuu portfolioon.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (10 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching