VKTS1059 Pedagogical Environments (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Pedagogisia toimintaympäristöjä koskevat käsitteet ja tutkimukselliset lähestymistavat; pedagogisen toimintaympäristön havainnoinnin ja analysoinnin menetelmät;
varhaiskasvatukseen laatu,
alueen uusin tutkimus

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • Hallitsee varhaiskasvatuksen pedagogisiin toimintaympäristöihin liittyvää teoreettista perustaa ja käsitteitä
  • Osaa analysoida pedagogisten toimintaympäristöjen rakentumista sekä yhteisöllisenä että yhteiskunnallisena toimintana
  • Ymmärtää, kuinka pedagoginen toimintaympäristö tukee laadukasta varhaiskasvatusta
  • Osaa soveltaa tietämystään pedagogisten toimintaympäristöjen kehittämiseen

Study materials

Tieteelliset artikkelit sopimuksen mukaan

Completion methods

Method 1

Description:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen, pienryhmätehtävän ja yksilötehtävän tekeminen.
Evaluation criteria:
Arviointi perustuu oppimistehtäviin.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching