VENA4001 Russian Literature 2 (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Russian
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö: 

Kurssin aikana analysoidaan kaunokirjallisia tekstejä erityisesti yhteiskunnallisen ja kulttuurisen kontekstin näkökulmasta ja kirjoitetaan esseitä. 

Suoritustavat: 

Suoritetaan Tverin kieliharjoittelussa kaunokirjallisuuden kurssi, jonka yhteydessä käsitellään alla mainittua kirjallisuutta.  
Vaihtoehtoinen suoritustapa Suomessa: Tutustutaan kirjailijoiden elämään ja tuotantoon ja laaditaan viisi kirjallisuusaiheista esseetä tai esitelmää ym. teoksista (aiheet sovittava tentaattorin kanssa).  

Arviointiasteikko: 0 – 5.  

Arviointiperusteet: 

Kertauskuulustelu.  

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

  • tuntee laajasti venäläistä kaunokirjallisuutta ja osaa analysoida eri kirjailijoiden tuotantoa 

  • ymmärtää kirjallisuuden yhteyden Venäjän yhteiskuntaan ja kulttuuriin.  

Study materials

Vaihtoehtoinen suoritustapa Suomessa: materiaalista ja aiheista sovittava tentaattorin kanssa.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Osallistuminen opetukseen Tverissä.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Itsenäinen suoritus Suomessa.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
No published teaching
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5

Teaching