VENA301 Russian History, Society and Culture (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Russian
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö:

 Jakson aikana syvennetään ymmärrystä Venäjän historiasta, yhteiskunnasta ja kulttuurista. Opiskelija saa tietoa siitä, miten Venäjän yhteiskunnallisia ja poliittisia ongelmia sekä neuvostoliittolaista ja Neuvostoliiton jälkeistä yhteiskuntaa ja kulttuuria voidaan lähestyä historian, sosiologian ja kulttuuriantropologian näkökulmasta.  

Suoritustavat:

Opintojakso suoritetaan kieliharjoittelun aikana Tverin valtiollisessa yliopistossa.


Vaihtoehtoinen suoritustapa Suomessa: Kirjatentti А.П. Деревянко и Н.А. Шабельникова (2007) История России. 121-430, Козлова Н.Н. Советские люди. Сцены из истории. М.: Издательство «Европа». 2005. - 527 с., Дубин Б.В. Жить в России на рубеже столетий. Москва, Прогресс-Традиция 2007, Адоньева С. Б. Символический порядок. — СПб.: Амфора, 2011. — 167 с. — (Первичные знаки, или прагмемы). — ISBN 978-5-367-02107-3. 

Arviointiasteikko: 0 – 5.  

Arviointiperusteet: Kertauskuulustelu.  

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

  • tuntee laajasti Venäjän historiaa, nyky-Venäjän poliittista ja yhteiskunnallista järjestelmää, maan kulttuuria ja ihmisten arkea. 

  • tuntee nyky-Venäjällä meneillään olevat sosiaaliset, taloudelliset ja kulttuuriset prosessit 

  • tuntee ym. aihepiiriä käsittelevää ajankohtaista tutkimuskirjallisuutta  

Literature

  • Дубин Б.В. Жить в России на рубеже столетий. Москва, Прогресс-Традиция 2007
  • Козлова Н.Н. Советские люди. Сцены из истории. М.: Издательство «Европа». 2005. - 527 с.
  • Адоньева С. Б. Символический порядок. — СПб.: Амфора, 2011. — 167 с. — (Первичные знаки, или прагмемы).; — ISBN 978-5-367-02107-3
  • А.П. Деревянко и Н.А. Шабельникова (2007) История России,, s. 121-430.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Russian
No published teaching
x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Russian

Teaching