VENA203 Research Writing (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Russian
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö: Kurssilla opiskelija perehtyy venäläisen tieteellisen diskurssin erityispiirteisiin (konventioihin ja muotoihin) ja vahvistaa kielen muotojen hallintaa. Kurssin aikana opiskelija oppii kirjoittamaan tutkimuskirjallisuuteen pohjautuvan referaatin, laatimaan tutkimussuunnitelman sekä esitelmän ja raportoimaan omasta tutkimuksestaan. Lisäksi harjoitellaan tiedonhankinta-, viestintä- ja raportointitaitoja, tietoteknisiä ja ryhmätyötaitoja sekä palautteen antamista ja vastaanottamista. 

Suoritustavat: Ryhmätyöt, itsenäinen opiskelu ja suullinen esitelmä.  

Huom! Sivuaineopiskelijalla erillinen suoritus (esim. tutkielman tiivistelmä tai kirjallisuuskatsaus venäjäksi), josta sovitaan kurssin vastuuopettajan kanssa. 

Arvosteluasteikko: 0 – 5.  

Arviointiperusteet: Kurssin arvosana koostuu seuraavien osa-alueiden arvosanoista. 

  1. Kurssiin sisältyvät tehtävät: kotitehtävät, tutkimussuunnitelma ja esitys (30%)  

  1. Referaatti (1000-1200  s.) (35%)  

  1. Kurssin aikana kirjoitettava lyhyt tieteellinen teksti (700  s.) (35%).  

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija 

  • hallitsee tieteellisen työskentelyn periaatteet (tieteenfilosofiset, eettiset yms.) 

  • pystyy arvioimaan argumentaation pätevyyttä, hän osaa lukea vaikeitakin tieteellisiä tekstejä ja etsiä niistä olennaisen informaation 

  • Pystyy tarkastelemaan kriittisesti itsensä ja toisten tuottamia tieteellisiä tekstejä 

  • pystyy laatimaan venäjäksi mm. tieteellisiä referaatteja sekä 

  • osaa raportoida niistä suullisesti.  

Additional information

Suoritetaan kandidaattiseminaarin yhteydessä.

Study materials

Opettajan määräämä materiaali Moodle-tilassa.

Literature

  • Короткина И. Академическое письмо : процесс, продукт и практика : учебное пособие для вузов. Москва, Юрайт. 2016

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Osallistuminen opetukseen, johon sisältyy ryhmätyöt, itsenäinen opiskelu ja suullinen esitelmä.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Sivuaineopiskelijalla erillinen suoritus (esim. tutkielman tiivistelmä tai kirjallisuuskatsaus venäjäksi), josta sovitaan kurssin vastuuopettajan kanssa.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Russian

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Russian
No published teaching