VENA2006 Oral Communication (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Russian
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö:

Harjoitellaan suullista kielitaitoa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. 

Suoritustavat: Suoritetaan Venäjällä Tverin kieliharjoittelun yhteydessä. 

Vaihtoehtoinen suoritustapa Suomessa: näyttökoe tai XVE0014 Venäjän kielen suullisen kielitaidon intensiivikurssi. 

Arviointiasteikko: 0 – 5. 

Arviointiperusteet: Suullinen koe.  

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

  • osaa viestiä suullisesti noudattaen yleisimpiä venäjän kielelle ominaisia vuorovaikutuksen sääntöjä.  

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
No published teaching
x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Russian

Teaching