VENA2001 Written Communication (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Russian
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö:  Opintojaksolla harjoitellaan erilaisten asiatyylisten tekstien tuottamista. 

Suoritustavat: Suoritetaan Venäjällä Tverin kieliharjoittelussa.   

Vaihtoehtoinen suoritustapa Suomessa: Laaditaan 5 asiatekstiä ja referaatti kirjasta Д.В. Колесова & А.А. Харитонов (2003) Пишем эссе.  

Lisätiedot: Suositellaan suoritettavaksi aineopintojen alkuvaiheessa. 

Arviointiasteikko: 0 – 5.  

Arviointiperusteet: Vaihtoehtoisessa suoritustavassa arvioidaan 4 parasta kirjoitusta. 

  

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

  • osaa kirjoittaa venäjäksi aineita, referaatteja ja esseitä 

  • tuntee asiatyylin konventiot, osaa laatia esim. CV:n, hakemuksen, todistuksen.  

Literature

  • Д.В. Колесова & А.А. Харитонов (2003) Пишем эссе.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Russian
No published teaching
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Russian

Teaching