VENA104 Vocabulary and Structures of Russian Language (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Russian
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö: 

Kurssilla perehdytään venäjän kielen sanastoon, fraseologiaan, sananmuodostukseen sekä harjaannutaan analysoimaan ja käyttämään venäjän lauserakenteita. Kurssi tarjoaa opiskelijalle työkaluja kielen analyyttiseen tarkasteluun. 

Suoritustavat:

Luennot, joiden pohjalta tehdään harjoituksia sekä suoritetaan kaksi tenttiä.
Vaihtoehtoinen suoritustapa: kirjatentti П.А. Лекант (ред.) (2001) Современный русский язык, s. 8-130, 163-179, 324-434 ja E.A. Земская (2005) Современный русский язык. Словообразование. Учебное пособие для студентов и аспирантов, преподавателей-филологов, s. 5-45, 253-320. 

Kirjallisuus: 

  • П.А. Лекант (ред.) (2001) Современный русский язык, s. 8-130, 163-179, 324-434. 

  • E.A. Земская (2005) Современный русский язык. Словообразование. Учебное пособие для студентов и аспирантов, преподавателей-филологов, s. 5-45, 253-320. 

Arvosteluasteikko: 0 – 5. 

Arviointiperusteet: 

Kahden osa-alueen kertauskuulustelujen keskiarvo.  

Learning outcomes

 Kurssin suoritettuaan opiskelija 

  • on perehtynyt venäjän sanaston, fraseologian, sananmuodostuksen ja syntaksin peruskäsitteisiin 

  • tuntee venäjän sanaston keskeiset merkityssuhteisiin, taivutukseen ja sananmuodostukseen liittyvät ilmiöt 

  • tuntee venäjän keskeisimmät lauserakennetyypit ja lauseenjäsennyksen.  

Literature

  • П.А. Лекант (ред.) (2001) Современный русский язык, s. 59-130, 163-179, 324-434.
  • E.A. Земская (2005) Современный русский язык. Словообразование. Учебное пособие для студентов и аспирантов, преподавателей-филологов, s. 5-45, 253-320.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Russian
No published teaching
x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Russian
No published teaching