URAA1002 DreamUp -event Project Course (3–5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
University Services
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Opintojakso tähtää DreamUp -tapahtuman järjestämiseen.

Suoritustavat

Pakolliset kontaktiläsnäolot, projektityöskentely ja itsenäinen työskentely.

Arviointiperusteet

Osallistuminen kontaktiläsnäoloihin, projektityöskentelyyn ja itsenäiseen työskentelyyn.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa:
- hahmottaa tapahtuman järjestämiseen vaativaa organisoitumista
- soveltaa aiemmin oppimaansa tapahtuman järjestämiseen vaadittavassa yhteistyössä
- tunnistaa ja kehittää omaa tapahtuman järjestämiseen liittyvää osaamistaan

Additional information

EduFutura, Työelämä- ja yrittäjyysopinnot

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3–5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching