TSAS7041 Digitaalinen maailma ja turvallisuus (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Tweet text

Kurssilla tutustutaan digitaaliseen maailman ja kyberuhkiin

Description

Sisältö

Kurssilla määritellään digitaalinen kybermaailmaa ja käydään läpi sen olemusta ja ominaisuuksia sekä kyberuhkia ja -haavoittuvuuksia. Kurssin sisältö koostuu seuraavista osa-alueista: kybervandalismi, kyberrikollisuus, kybervakoilu, kyberterrorismi, kybersabotaasi ja kybersodankäynti. Lisäksi tutustutaan kansallisiin ja kansainvälisiin kyberturvallisuustoimijoihin, analysoidaan kansainvälisiä kyberturvallisuusstrategioita ja käsitellään kyberturvallisuuden toteuttamista.

Kurssi on jatko-opintokelpoinen. Kurssi soveltuu myös työelämässä jo oleville täydennyskoulutukseksi.

Opetusmuodot:

Kurssi suoritetaan etänä.

Suoritustavat

Kurssin suorittaminen edellyttää luentojen katsomista Moniviestimestä ja etätöiden tekemistä. Lisäksi kurssin suorittaminen edellyttää lyhyen (n. 6 sivua) tutkimusraportin laatimista, joka tulee palauttaa 13.12.2020 mennessä. Kurssin arvosana annetaan tutkimusraportin perusteella. Erillisiä tenttejä ei järjestetä.

Learning outcomes

Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää perustiedot digitaalisen kybermaailman olemuksesta, uhkista ja haavoittuvuuksista. Opiskelija saa valmiudet kyberturvallisuusstrategian tavoitteiden määrittelyyn, ratkaisujen suunnitteluun sekä suojausmenetelmien käyttöönottoon.

Description of prerequisites

Kandidaatin tutkinto.

Literature

  • M. Lehto & P. Neittaanmäki (Edit.), Cyber Security: Analytics, Technology and Automation, Springer, Berlin, 2015, ISBN 978-3-319-18302-2
  • Tuija Kuusisto (Edit.), Kybertaistelu 2020, Maanpuolustuskorkeakoulu, Taktiikan laitos julkaisusarja 2, n:o 1, 2014, ISBN:978-951-25-2618-5, http://www.doria.fi/handle/10024/103034
  • Jari Rantapelkonen & Mirva Salminen (Eds.), The fog of cyber defence, Department of Leadership and Military Pedagogy, Publication Series 2, Article Collection n:o 10, Helsinki 2013, ISBN 978–951–25–2430–3, http://www.doria.fi/handle/10024/88689
  • Suomen kyberturvallisuusstrategia ja taustamuistio, Valtioneuvoston periaatepäätös 24.1.2013, ISBN: 978-951-25-2434-1 pdf, http://www.yhteiskunnanturvallisuus.fi/fi/materiaalit
  • Kenneth Geers, Strategic Cyber Security, CCD COE Publication, Estonia, ISBN 978-9949-9040-7-5 (pdf), https://ccdcoe.org/multimedia/strategic-cyber-security.html
  • Suomen kyberturvallisuusstrategia 2019, https://turvallisuuskomitea.fi/wp-content/uploads/2019/10/Kyberturvallisuusstrategia_A4_SUOMI_WEB_300919.pdf
  • Lehto M., Neittaanmäki P. (Edit.) • Cyber Security: Cyber power and technology, ISBN 978-3-319-75307-2

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Kurssin arvosana määräytyy kurssiraportin perusteella. Kurssin alussa annetaan tarkemmat arviointiperusteet.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Kurssiraportti arvioidaan asteikolla 1-5 seuraavasti: Luentojen toistoa: 1-2 Omia näkemyksiä: 3 Omaa syventävää analyysiä/tiedonhankintaa 4 Julkaisukelpoinen raportti/uutta luovaa ajattelua: 5
Language:
Finnish
Study methods:

Luennot, ryhmätyöt ja kurssiraportin laadinta

Study materials:

Kurssin alussa jaetaan koko kurssia koskeva luentomoniste. Luennoitsijan luennot jaetaan pdf:nä. Lisäksi kurssille on määritelty keskeistä alan kirjallisuutta: katso Kuvaukset välilehdeltä


Teaching