TSAS7011 Resilienssiajattelu ja yhteiskunnan turvallisuus (3 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Sosiotekniset järjestelmät. Sosiaaliset järjestelmät. Yhteiskunta
sosioteknisenä järjestelmänä. Kokonaisturvallisuusajattelu.
Resilienssi ja henkinen kriisinsietokyky.
Laajojen ja verkottuneiden teknisten järjestelmien
merkitys osana modernia yhteiskuntaa ja niihin
kohdistuvan luottamuksen tärkeys.

Arviointiperusteet

Arviointi perustuu seminaariartikkeliin ja siitä pidettävään
seminaariesitykseen

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 1) ymmärtää sosioteknisten
järjestelmien merkityksen nykyisen verkottuneen
tietoyhteiskunnan osana, 2) tuntee kyberturvallisuuteen
liittyviä keskeisiä yhteiskunnallisia aspekteja,
3) tuntee kokonaisturvallisuusajattelua ja osaa
sijoittaa kyberturvalisuuen tähän ajatteluun, 4) tietää,
mitä tarkoitetaan henkisellä kriisinsietokyvyllä ja
kuinka sitä voidaan rakentaa jo ennen varsinaisia kriisitilanteita.
Lisäksi opiskelija osaa opintojakson jälkeen
laatia tieteellisen artikkelin ja pitää siihen perustuvan
seminaariesityksen.

Additional information

Opintojakso toteutetaan lähtökohtaisesti aina parillisina vuosina alkavina lukuvuosina.

Description of prerequisites

Alempi korkeakoulututkinto

Study materials

Vaihtelee vuosittain

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching