TJTS5110 Information and Knowledge Based Value Creation (3 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022

Description

Opintojakson aloitusluento on 8.6. Etäyhteyksin toteutettavia luentoja on yhteensä 15 h ajoittuen viikoille 23 ja 24. Luennoilla käydään läpi tiedolla johtamisen perusteet sekä arvonluonnin käsitteitä ja malleja. Luennoilla rakennetaan ymmärrystä siitä, miten datasta, informaatiosta ja tietämyksestä voidaan luoda arvoa liiketoimintaan. Luennoilla käydään lisäksi läpi tiedon jakamisen merkitystä sekä organisaation sisällä että verkostoissa.


Luentojakson (8.-18.6.2021) jälkeen alkaa itsenäisen opiskelun vaihe, jossa opiskelija tekee kolme luentojen teemoihin liittyvää harjoitustyötä, jotka kootaan palautettavaksi harjoitustyöportfolioksi. Harjoitustyöportfolio arvioidaan asteikolla 0-5 ja sen perusteella määräytyy kurssin kokonaisarvosana, eli kurssilla ei ole erillistä tenttiä. Harjoitustyöportfoliossa opiskelija pääsee soveltamaan luennoilta ja kurssikirjallisuudesta oppimaansa. Opintojakson kurssikirjallisuutena toimii opettajan koostama artikkelikokoelma, joka sisältää sekä suomen että englanninkielisiä artikkeleita. Artikkelikokoelman tiedot annetaan ensimmäisellä luentokerralla.

Learning outcomes

Opintojaksolla perehdytään tiedolla johtamiseen ja arvonluontiin organisaatiokontekstissa. Aiheita lähestytään pääosin tietojärjestelmätieteen ja tietojohtamisen näkökulmista. Lisäksi kurssilla opetellaan soveltavana pienimuotoisen tutkimuksen tekemistä ja raportointia sekä vastuun ottamista omasta työskentelystä.


Opintojakson suoritettuaan opiskelija

1) osaa arvonluonnin keskeiset käsitteet ja mallit

2) tietää tiedolla johtamisen perusteet ja ymmärtää miten tiedolla luodaan arvoa organisaatiokontekstissa

3) tunnistaa tyypillisimmät tietämyksenhallinnan (Knowledge Management) esteet ja mahdollisuudet arvonluonnin näkökulmasta

4) osaa kehittää organisaatioiden sisäistä ja organisaatioiden välistä tiedon jakamista arvonluonnin parantamiseksi

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching