TJTM1101 Business growth management (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021

Tweet text

Kurssilla opitaan kasvunhallintaa mm. talouden, henkilöstön ja verkostojen näkökulmista.

Description

Kurssi tarjoaa joustavina verkko-opintoina ja kiinnostavasti käytännöllisiä työkaluja kasvunhallintaan ja yleiskuvan yritysten kasvun ja kasvunhallinnan teoriasta. Kurssilla opitaan kasvunhallintaa mm. talouden, henkilöstön ja verkostojen näkökulmista.


Kurssi tarjoaa työkaluja yritysten kasvunhallinnan ymmärtämiseen. Se antaa yleiskuvan yritysten kasvun ja kasvunhallinnan teoriasta ja käytännön vinkkejä, jotka pohjautuvat laajaan kansainväliseen tutkimusaineistoon. Opintojaksolla käydään läpi kasvunhallintaa sen eri osa-alueiden kautta.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija: ymmärtää yritysten kasvun ja kasvunhallinnan perusteet ja erityispiirteet, tuntee yritysten kasvuvaiheet ja niihin liittyvät avainprosessit, kykenee tunnistamaan tärkeimmät kasvunhallinnan taloudelliset näkökulmat ja niiden käyttökohteet käynnistyvässä ja kasvavassa yrityksessä.

Description of prerequisites

Ei esitietovaatimuksia.

Study materials

Moodle-alustalla tekstiartikkeleita, videoita ja podcasteja.

Literature

  • Lisämateriaalina Flamholtz, E. G & Randle Y. (2016). Growing Pains: Building Sustainably Successful Organizations, Fifth Edition (kpl. 1,2,3 ja 5), Barringer, B. R. & Ireland, R. D. (2018). Entrepreneurship: Successfully launching new ventures (Sixth edition, global edition.). Boston: Pearson. Chapter 13 PREPARING FOR AND EVALUATING THE CHALLENGES OF GROWTH, sivut: 491-518.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Tehtävänasettelu ja rajaus: aiheen ja näkökulman valinta, kysymyksenasettelu. Yleinen akateeminen kirjoittaminen: rakenne, muotoilu, jäsentely, kieliasu, viittaustekniikan hallinta. Kurssimateriaalin tuntemus: kuinka hyvin opiskelija hallitsee kurssisisällöt ja muun kysymyksenasetteluun liittyvän mahdollisen materiaalin. Argumentointi ja analyysin taso.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching