TJTA3100 Basics of geospatial data analytics (3 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022

Description

Kurssin opetus koostuu luennoista, itsenäisestä työskentelystä ja kirjallisuuden lukemisesta. Kurssilla ei ole tietokoneharjoituksia. Kurssin sisältö: geospatiaalisen datan mallinnusmenetelmät ja erityispiirteet, geometriset ongelmat, spatio-tilastolliset kuvailevat menetelmät, interpolointimenetelmät, kartta-algebran perusteet ja käyttö rasteridatan anaysoinnissa, graafiogelmat ja verkostojen analyysi, monimuuttujadatan analyysi ja louhinta, visuaalinen analytiikka, liikeratatiedon louhinta, geospatiaalisen datan epävarmuuden käsitteet.

Learning outcomes

Kurssin tarkoituksena on antaa yleiskuva geospatiaalisen datan analyysimenetelmistä ja erityisesti esitellä niitä laajennoksia, joita ei-spatiaalisiin matemaattisiin ja laskennallisiin menetelmiin joudutaan tekemään, kun niitä sovelletaan geospatiaaliseen dataan. Menetelmiä esitellään geoinformatiikan näkökulmasta ja yleisellä tasolla, mikä ei edellytä opiskelijalta matemaattisia tai laskennallisten menetelmien esitietoja. Kurssin suoritettuaaan: opiskelija pystyy kuvaamaan geospatiaalisen datan erityispiirteet, hän osaa selittää miksi geospatiaalisen datan analysointiin tarvitaan erityisiä menetelmiä. Opiskelija pystyy nimeämään tärkeimmät geospatiaalisen analyysin perustehtävät ja keskeisimmät menetelmätyypit. Hän pystyy esimerkeillä selittämään menetelmien toimintaa, kriittisesti arvioimaan menetelmien vahvuuksia ja rajoituksia sekä suunnittelemaan analyysiprosessin suorituksen annetussa ongelmatilanteessa.

Completion methods

Method 1

Description:
Kuusi 4h-luentokertaa, jotka koostuvat luennosta, omasta työskentelystä ja yhteenveto-osuudesta, esitietokysely ja viikkotehtävät; luentopäivät ovat 19.5., 25.5., 26.5., 1.6., 2.6., 3.6., luentoaika 14-18 (sisältää luentoa, omaa työskentelyä ja yhteenvetoa)
Evaluation criteria:
Arvosana muodostuu arvioiduista viikkotehtävistä (3 kpl), ei tenttiä
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching