TILP2400 Data visualization and analysis (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Mathematics and Statistics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Opintojaksolla tutustutaan tilastollisen tutkimuksen kaikkiin vaiheisiin. Opintojakson aluksi perehdytään erilaisiin aineiston hankintamenetelmiin sekä siihen, miten mielenkiinnon kohteena olevia ominaisuuksia voidaan mitata. Havaintoaineiston kuvailua varten käydään läpi laadukkaan tilastollisen taulukoinnin ja visualisoinnin perusteet sekä opitaan laskemaan ja tulkitsemaan tilastollisia tunnuslukuja. Opintojakson lopuksi perehdytään tilastollisen päättelyyn sekä tilastolliseen mallinnukseen, ja opitaan muun muassa regressio- ja aikasarjamallinnuksen alkeita. Opintojaksolla keskitytään tilastollisten menetelmien ymmärtämiseen yksinkertaisten sovellusten kautta. Menetelmien käyttöä harjoitellaan tilastollisen R-ohjelmiston avulla.

Learning outcomes

Opintojakson onnistuneen suorittamisen jälkeen opiskelija

  • ymmärtää tilastollisten menetelmien merkityksen työelämän kannalta
  • ymmärtää tilastollisen tutkimuksen vaiheet ja hallitsee datan keruuseen, erilaisiin aineistoihin ja muuttujiin liittyviä peruskäsitteitä
  • osaa kuvailla havaintoaineistoa ja muuttujien välisiä riippuvuussuhteita taulukoiden, kaavioiden ja tilastollisten tunnuslukujen avulla
  • tuntee tilastollisen päättelyn perusidean
  • hallitsee tilastollisen mallinnuksen perusteet
  • on perehtynyt jonkin tilastollisen ohjelmiston käyttöön

Description of prerequisites

Matematiikan peruslaskutoimitusten (yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolasku, neliöjuuri, toiseen korotus, prosentti) hyvä hallinta. Perusvalmiudet R-ohjelmiston käyttöön.

Study materials

  • Kurssimoniste ja monisteen pohjalta koostettu kalvosarja.
  • Opetusvideot.
  • Viikon teemaan perustuvat Moodlen viikkotentit.
  • R-harjoitustehtävät ja näiden malliratkaisut itsearvioinnin toteuttamista varten.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Opintojakson arvolause määräytyy painotettuna keskiarvona harjoitustehtävistä ja tenteistä. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan yleensä vähintään puolet tentin maksimipisteistä.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Opintojakson suoritukseen vaikuttaa menestyminen lopputentissä. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan yleensä vähintään puolet tentin maksimipisteistä.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching