TIES5370 Laboratory Works in Wireless Sensor Networks (2–8 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Kokkola University Consortium Chydenius - Information technology, Kokkola University Consortium Chydenius
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Tweet text

Kurssi suoritetaan Kokkolan yliopistokeskus Chydeniukseen

Description

Laboratoriotöihin liittyvät aiheet tulevat Langattomat teknologiat, Langattomat sensoriverkot, Esineiden internet ja Sulautettu internet -opintojaksoilta.

Learning outcomes

Sensoriverkkokokonaisuuteen liittyvien opintojaksojen keskeisten asioiden konkretisointi ja taitojen oppiminen. Yksittäisten laboratoriotöiden osaamistavoitteet on määritelty erikseen työn annon yhteydessä.

Description of prerequisites

Sensoriverkot-moduulin opintojaksot

Study materials

Luentovideot ja –kalvot sekä oheismateriaalina jaettava muu kirjallinen materiaali.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Assignments (2–8 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching