TIES536 Wireless Embedded InterNetworking (3 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Kokkola University Consortium Chydenius - Information technology, Kokkola University Consortium Chydenius
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Tweet text

Kurssi suoritetaan Kokkolan yliopistokeskus Chydeniukseen

Description

Kurssin aiheina mm. tiedon kerääminen ja sen hyödyt, arkkitehtuuri, teknologia, protokollat ja sovellukset.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva älykkäistä sulautetuista laitteista, niiden muodostamista verkoista sekä niiden liittymisestä yleiseen IP-verkkoon. Opiskelija osaa kuvata älykkäiden laitteiden muodostamien verkkojen arkkitehtuuria sekä älykkäiden laitteiden tekniikkaa. Opiskelija saa myös tietoa käytetyistä protokollista ja algoritmeista sekä sovelluksista. Opiskelija oppii myös ohjelmoimaan mikrokontrollipohjaisen mittaussovelluksen ja viemään mittausdataa pilvipalveluun.

Description of prerequisites

Hieman tietoa tietokoneverkoista sekä tietoliikenneverkoista (esim. Kurssi ITKP104 Tietoverkot).

Study materials

Jean-Philippe Vasseur, Adam Dunkels - Interconnecting Smart Objects with IP

Zach Shelby, Carsten Bormann, 6LoWPAN, The Wireless Embedded Internet

Luentovideot ja –kalvot sekä oheismateriaalina jaettava muu kirjallinen materiaali.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Online teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching