TIES4571 Wireless Sensor Networks Project (10–15 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Kokkola University Consortium Chydenius - Information technology, Kokkola University Consortium Chydenius
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Tweet text

Kurssi suoritetaan Kokkolan yliopistokeskus Chydeniukseen

Description

Sisältö

Sensoriverkkoprojektissa opiskelija saa käsityksen langattomiin sensoriverkkojen tai esineiden internetin aihealueeseen kuuluvasta projektista, sen ideoinnista ja suunnittelusta, hallinnasta, läpiviennistä ja raportoinnista sekä hajautetusta ryhmätyöskentelystä ja projektityössä tarvittavasta kirjallisesta ja suullisesta viestinnästä. Kurssin opiskelijoista muodostetaan 3-5 hengen projektiryhmä.

Projektin aiheena on tyypillisesti toteuttaa johonkin sovellusalueeseen kuuluva toimiva prototyyppi. Projektin aiheena voi olla myös laaja kartoitus-, selvitys-, tai suunnittelutyö.

Sensoriverkkoprojekti on suunnattu opiskelijoille, jotka ovat valinneet sensoriverkkojen suuntaavat opinnot.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen projektityöskentelyyn. Työskentely tapahtuu hajautetusti verkkotyövälineitä käyttäen. Projektityöskentelyn kokonaismäärä on 250-400 tuntia 4-5 kuukauden aikana, joten sille on varattava aikaa noin 15-20 tuntia viikossa.

Arviointiperusteet

Arvosana määräytyy projektin ja projektityöskentelyn onnistumisen perusteella.

Learning outcomes

Hyvä osaaminen kurssin sisältökuvauksessa mainituilla osa-alueilla.

Description of prerequisites

Sensoriverkkojen suuntaavat opinnot.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Online teaching (10–15 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching