TIES322 Communication Protocols 2 (1–5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Kuljetuskerroksen protokollat, reititysprotokollat, tila-automaatit protokollasuunnittelussa, multicast, sokettiohjelmointi, virheiden havaitseminen tiedonsiirrossa ja niistä toipuminen, protokollaohjelmointi.

Suoritustavat

Harjoitustehtävät

Arviointiperusteet

Kurssin harjoitustehtävistä kerättävät pisteet.

Learning outcomes

Kurssin jälkeen opiskelijalla on hyvä perustietämys kuljetuskerroksen protokollista. Opiskelija osaa käyttää sokettirajapintaa ja osaa implementoida yksinkertaisen protokollan sekä osaa lisätä kuljetuskerroksen ominaisuuksia sovellukseen silloin kun UDP ei ole riittävä ja TCP on liian raskas. Opiskelija oppii simuloimaan erikokoisia verkkoja sekä niiden reititykseen liittyviä protokollia.

Description of prerequisites

TIEA322 Tietoliikenneprotokollat, TIEP111 Ohjelmointi 2, TIEA241 Automaatit ja kieliopit. Tai vastaavat tiedot eli TCP/IP protokollapino, yleisimmät sovellusprotokollat, hyvä ohjelmointitaito, kokemusta sokettiohjelmoinnista sekä kokemusta verkkojen simul

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (1–5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching