TIEP140 Johdatus data-analytiikkaan (2 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Kurssilla johdatellaan opiskelijoita digitaalisen aineiston eli datan analysointiin. Big data, data mining, tiedonlouhinta tai koneoppiminen tulevat nykypäivänä vastaan lähes kaikilla aloilla ja datan käsittelyyn erikoistuneiden asiantuntijoiden tarve kasvaa jatkuvasti. Kurssilla kokeillaan erilaisten data-analyysimenetelmien, kuten ryhmittely- ja luokittelualgoritmien, käytännön soveltamista tosielämän mittausaineistoihin. Menetelmien teoriaa esitellään vain pintapuolisesti eikä teorian syvällistä ymmärtämistä tällä kursilla vaadita. Kurssin tarkoituksena on ennemminkin auttaa opiskelijaa hahmottamaan mistä data-analytiikassa on käytännössä kysymys sekä minkälaisia valmiuksia data-analytiikan asiantuntemus vaatii.

Suoritustavat

Luennot ja harjoitukset yhteensä 8 x 2 tuntia. Opetus pidetään
luentojen ja harjoitusten yhdistelmänä (45 min luento + 45 min
harjoittelua) mikroluokassa. Harjoituksissa hyödynnetään Matlab-ohjelmistoa.

Oppimispäiväkirja. Pohditaan mikä on uutta, vaikeaa, helppoa, ja
etenkin miten tämä liittyy minuun.

Learning outcomes

Kurssin tavoitteena on saada opiskelija pohtimaan kuinka data-analyysi liittyy hänen omiin opintoihinsa sekä kuinka opiskelija voisi hyödyntää data-analytiikkaa omalla alallaan.

Kurssin onnistunut suoritus voi synnyttää uteliaisuuden kokeilla opetettuja menetelmiä omien aineistojen analysointiin sekä motivaation opiskella aihetta lisää.

Description of prerequisites

Kurssille on suunnattu kaikille yliopiston opiskelijoille. Kurssin
esitietovaatimuksia ovat innokas ja avoin mieli.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching