TIEP114 Computer Organization and Architecture (1–5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Tietokoneen sisäinen rakenne ja arkkitehtuuri. Digitaalilogiikan perusteet, boolean logiikka, kombinaatiologiikka, sekvenssilogiikka. Prosessorin rakenne, käskyn suoritus, käskyarkkitehtuuri, konekieli. Muistin toteutus.

Suoritustavat

Harjoitustehtävät

Arviointiperusteet

Kurssin harjoitustehtävistä kerättävät pisteet.

Learning outcomes

Kurssin tavoitteena on oppia tietokoneen rakennetta ja toimintaa toteuttamalla itse simuloimalla yksinkertainen tietokone lähtien yksinkertaisista rakennuspalikoista. Opiskelija oppii kuinka tietokoneen rakenne ja toiminta perustuu transistoreista muodostettaviin loogisiin komponentteihin ja piireihin sekä kuinka näitä yhdistelemällä saadaan toteutettua tietokoneessa käytetyt komponentit, kuten prosessori ja muisti. Opiskelija oppii prosessorin toteutuksen suhteen prosessorin ohjaamiseen käytettävään kone ja assembly -kieleen.

Description of prerequisites

ITKP101 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä (väh. 2 op) tai vastaavat taidot

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (1–5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching