TIEA381 Numerical Methods (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Numeerisen matematiikan peruskäsitteitä, epälineaaristen yhtälöiden ratkaiseminen, lineaaristen yhtälöryhmien ja ominaisarvotehtävien ratkaiseminen, interpolointi ja approksimointi, integrointi ja derivointi, tavallisten differentiaaliyhtälöiden ratkaiseminen, nopea Fourier-muunnos. Kurssin ohjelmointityökaluina ovat Matlab/Octave ja Python (Numpy).

Suoritustavat

Tentti, johon saa hyvityspisteitä harjoitustehtäviä aktiivisesti ratkaisemalla.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa numeriikan perusmenetelmiä yksinkertaisiin tehtäviin. Opiskelija osaa toteuttaa menetelmiä jollain ohjelmointikielellä.

Description of prerequisites

Matematiikan perusopinnot (analyysin, lineaarialgebran ja differentiaaliyhtälöiden perusteet), ohjelmointitaito (Ohjelmointi 2)

Study materials

Mäkinen: Numeeriset menetelmät (luentomoniste).

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching