TAIA1106 Taiteentutkimuksen erityisala (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Opiskelija valitsee yhden taiteentutkimuksen alaa käsittelevän kontaktiopetuskurssin tai erikoistumisalueen.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • on saavuttanut vahvan ja analyyttisen tietämyksen niistä taiteentutkimuksen ilmiöistä tai osa-alueista joihin hän on kurssilla perehtynyt,
  • osaa sijoittaa tietonsa taiteentutkimuksen kenttään ja soveltaa tietojaan monipuolisesti opinnoissaan ja työtehtävissään
  • hallitsee eettisiä valmiuksia vaihtelevien ja monimuotoisten tutkimusaineistojen käsittelyyn
  • hallitsee taide- ja kulttuurialan työelämätaitoja, tuntee taide- ja kulttuurialan työllistymismahdollisuuksia, ja tunnistaa oman asiantuntijuutensa

Additional information

Tämä jakso on mahdollista tehdä 5-10 opintopisteen laajuisena. Sisussa vaihtuvalaajuisten jaksojen osat jäävät järjestelmän osasuoritusrekisteriin, josta ne kootaan käsin sitten kun kokonaissuoritus on valmis. Kun et enää tee tälle koodille lisäsuorituksia, pyydä koontia juha.teppo@jyu.fi, niin suoritus tulee näkyviin rekisteriin normaalisti. Sisuun on tulossa ominaisuus, jonka jälkeen koontipyynnöt voidaan lähettää suoraan Sisusta.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts

Method 3

Evaluation criteria:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Valitaan yksi taiteentutkimuksen alaa käsittelevä luentokurssi.

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Valitaan yksi tarjolla olevista taiteentutkimuksen alaa käsittelevistä erikoistumisalueista.

Teaching