TAIA1105 Periods and cultures of art (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Kontaktiopetuksena suoritettaessa opiskelija valitsee yhden erikoistumisalueen tai erityisaluetta käsittelevän kurssivaihtoehdon, joka tarjoaa syventävän katsauksen yhteen taiteen ja kulttuurin historian ajanjaksoon, maantieteelliseen alueeseen tai kulttuuripiiriin.

Kirjatenttinä suoritettaessa valitaan yksi tarjolla olevista erikoistumisalueista 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • on saavuttanut analyyttisen tietämyksen niistä taiteen historian periodeista, tyylikausista tai kulttuuripiireistä, joihin hän on opintojaksolla keskittynyt,
  • osaa soveltaa tietojaan ja tunnistaa oman asiantuntijuutensa
  • ymmärtää kulttuurikausien ja -alueiden moninaisuuden ja monipuolisuuden sekä niiden välisten vaikutussuhteiden merkityksen,
  • ymmärtää eri kulttuuripiireihin tai epookkeihin liittyviä tulkinnallisia haasteita ja omaa niiden kohtaamiseen tarvittavia eettisiä valmiuksia.

Completion methods

Method 1

Description:
Valitaan yksi erityisaluetta käsittelevä luentokurssi.
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Select all marked parts

Method 2

Description:
Valitaan yksi tarjolla olevista erikoistumisalueista.
Evaluation criteria:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts

Method 3

Evaluation criteria:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

henkilökohtainen e-tentti, ota yhteyttä vastuuopettajaan sopiaksesi tentistä

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Esseevaihtoehto on mahdollinen suoritettaessa "Hollannin taiteen kultakausi - Oppimispaketti" 

Teaching