TAIA1102 Aesthetic Perception (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Taiteen keskeistä teoriaa esteettisen havaitsemisen näkökulmasta tarkasteltuna.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • tuntee keskeisiä taiteen nykyteorioita hyvin ja ymmärtää niiden merkityksen taiteentutkimukselle,
  • ymmärtää havaitsemisen monitasoisuuden ja osaa eritellä havaitsemista kriittisesti eri näkökulmista,
  • tunnistaa visuaalisuuteen liittyvät eettiset reunaehdot koskien kuvattuja, kuvaajia ja hallitsee julkaisukanavien kriittisen tarkastelun.

Literature

  • Berleant, Arnold: Sensibility and sense : the aesthetic transformation of the human world. Exeter: Imprint Academic 2010.
  • Arnheim, Rudolf: Art and visual perception : a psychology of the creative eye. Berkeley, CA : London, University of California Press 2004.
  • Kemp, Martin: Structural intuitions : seeing shapes in art and science. Charlottesville : University of Virginia Press 2016.
  • Belting, Hans: Art history after modernism. Chicago : University of Chicago Press 2003.
  • Hopkins, David: After modern art, 1945-2017. Oxford, England : Oxford University Press 2018. Second edition.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 3, Period 4
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts

Method 3

Evaluation criteria:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Kontaktiopetus ja siihen liittyvät tehtävät / tentit.

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Esseesuorituksesta sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching