TAHS410 Expertise and Reading for Master's Thesis (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Oman oppialan viestinnällisiin konventioihin ja tekstityyppeihin tutustuminen ja niiden analysointi sekä omasta tutkimusalueesta hankitun asiantuntijuuden syventäminen ja jakaminen itsenäisenä työskentelynä (esimerkiksi luennon tai esitelmän valmistelu, artikkelit tai muu tieteellinen tai populaari, julkaiseminen, työllistymissuunnitelmat sekä niiden arviointi).

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • osaa käyttää, hyödyntää ja kartuttaa oman alansa tietovarantoja
  • kykenee syventämään, laajentamaan ja soveltamaan tutkielma-aiheensa sisältöihin liittyviä osa-alueita
  • tunnistaa ja osaa analysoida alaan liittyviä viestimisen muotoja ja konventiota sekä soveltaa niitä valikoiden työssään
  • hallitsee akateemisen julkaisemisen konventiot ja osaa viestiä asiantuntevasti tiedeyhteisössä ja sen ulkopuolella
  • tunnistaa asiantuntijuutensa tarjoamat mahdollisuudet työelämässä.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 3, Period 4
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Itsenäiseen työskentelyyn perustuvat oppimistehtävät. Suositellaan suoritettavaksi maisterintutkielman laatimisen aikana.

Teaching

x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching