TAHS122 Visual Analysis of Art Studies (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Perehdytään taidehistorian, taiteentutkimuksen ja visuaalisen kulttuurin tutkimuksen aloilla käytettyihin visuaalisen aineiston tulkintatapoihin ja analyysimenetelmiin sekä arvioidaan niiden soveltumista yksittäisiin tutkimusaiheisiin ja -ongelmiin. 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • hallitsee visuaalisen aineiston keskeiset tulkinnalliset käytännöt ja analyysimenetelmät
  • osaa valita ja soveltaa kriittisesti tutkimusalaansa sopivia visuaalisen analyysin menetelmiä
  • osaa hyödyntää visuaalisen analyysin mahdollisuuksia edelleen tutkimuksessa ja soveltaa ja jakaa osaamistaan erilaisissa toimintaympäristöissä
  • tunnistaa visuaalisuuteen liittyvät eettiset reunaehdot koskien kuvattuja ja kuvaajia.
  • tunnistaa oman osaamisensa vahvuuksia.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 1, Period 2
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts

Method 3

Evaluation criteria:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Kontaktiopetus ja siihen liittyvät tehtävät / tentit.

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Esseesuorituksesta sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

henkilökohtainen e-tentti, ota yhteyttä vastuuopettajaan sopiaksesi tentistä

Teaching