TAHS1203 Wood Architecture in Finland (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Perehdytään suomalaiseen puuarkkitehtuuriin ja puurakentamiseen ilmiönä ja tutkimuskohteena.  

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • tuntee suomalaisen puuarkkitehtuurin ja puurakentamisen tutkimuksen pääpiirteet
  • osaa analysoida puuarkkitehtuurin ja siihen liittyvän rakennetun kulttuuriympäristön ajallisia ja paikallisia ilmiöitä
  • tuntee puuarkkitehtuurin ja -rakentamisen merkityksiä ja arvoja ja osaa soveltaa niitä historian ja nykypäivän näkökulmista,
  • ymmärtää puuarkkitehtuurin ja puurakentamisen kulttuuriset, sosiaaliset, ekologiset ja taloudelliset viitekehykset. 

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Verkko-opetus ja siihen liittyvät tehtävät / tentit.

Teaching