TAHS1202 Ekskursio (5–10 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Laitoksen organisoima, kohde-esittelyjä sisältävä ja taiteentutkimuksen asiantuntijuuden kehittymistä palveleva opintomatka, tai itse organisoitu opintomatka, joka täyttää yhdessä vastuuopettajan kanssa ennalta sovitut kriteerit.

Learning outcomes

  • Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • on saanut syventävää tietämystä ekskursion kohteena olevan alueen taiteesta ja kulttuurista ja osaa soveltaa tietojaan erilaisissa työ- ja tutkimustehtävissä
  • osaa havainnoida ja dokumentoida teoksia ja kulttuuriympäristöjä tutkimuskentällä ja tietää, miten niistä viestitään erilaisille yleisöille.
  • on perehtynyt kotimaisten ja kansainvälisten taide- ja kulttuuriorganisaatioiden asiantuntijatehtäviin ja osaa tunnistaa niissä edellytettyjä työelämävalmiuksia.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5–10 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Kontaktiopetus ja siihen liittyvät tehtävät / tentit.

No published teaching