TAHS1201 Special Field of Art History (5–10 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Opiskelija valitsee yhden taidehistorian alan erikoistumisalueen. Erikoistumisen kohteena voi olla taidehistorian substanssiosaamiseen liittyvien valmiuksien kehittäminen kuten syventävä perehtyminen yhteen tieteenalan osa-alueeseen tai taiteen historian periodiin, tai käytännön tutkimuksen osa-alue, kuten aineiston tai tiedon hankinta, hallinta, dokumentointi, tallentaminen ja analyysi.


Kirjatenttinä suoritettaessa valitaan yksi tarjolla olevista erikoistumisalueista (esimerkiksi yksi aineopintojen Taiteen periodit ja kulttuurit –opintojakson vaihtoehdoista tai muu myöhemmin ilmoitettava kokonaisuus).

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • on saavuttanut vahvan ja analyyttisen tietämyksen niistä taidehistorian käytänteistä tai taiteen historian osa-alueista tai periodeista, joihin hän on opintojaksolla keskittynyt,
  • osaa sijoittaa tietonsa taiteentutkimuksen kenttään ja soveltaa tietojaan monipuolisesti opinnoissaan ja omissa analyyseissaan
  • harjaantuu hyödyntämään opittuja taitoja erilaisissa työ- ja tutkimustehtävissä.

Additional information

Tämä jakso on mahdollista tehdä 5-10 opintopisteen laajuisena. Sisussa vaihtuvalaajuisten jaksojen osat jäävät järjestelmän osasuoritusrekisteriin, josta ne kootaan käsin sitten kun kokonaissuoritus on valmis. Kun et enää tee tälle koodille lisäsuorituksia, pyydä koontia juha.teppo@jyu.fi, niin suoritus tulee näkyviin rekisteriin normaalisti. Sisuun on tulossa ominaisuus, jonka jälkeen koontipyynnöt voidaan lähettää suoraan Sisusta.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Select NaN parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Kontaktiopetus ja siihen liittyvät tehtävät / tentit.

Teaching

x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Kontaktiopetus ja siihen liittyvät tehtävät / tentit.

No published teaching
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

henkilökohtainen e-tentti, ota yhteyttä vastuuopettajaan sopiaksesi tentistä

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

henkilökohtainen e-tentti, ota yhteyttä vastuuopettajaan sopiaksesi tentistä

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

esseen aiheesta sovitaan vastuuopettajan kanssa

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

esseen aiheesta sovitaan vastuuopettajan kanssa

Teaching