TAHS1102 Taiteentutkimuksen aineistot (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Opintojaksolla opiskelija tutustuu oppialan keskeisiin aineistotyyppeihin ja niiden käyttöön sekä oman asiantuntemuksen kehittämisen kannalta keskeisiin aineistoihin.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • osaa etsiä, koota ja käsitellä taidehistorian alan tyypillisiä tutkimusaineistoja
  • tuntee taidehistorian alan keskeiset aineistot sekä ymmärtää käyttämiensä aineistojen luonteen ja mahdollisuudet
  • osaa noudattaa aineiston kokoamisessa ja käsittelyssä eettisiä ja kestäviä periaatteita ja tallentaa aineistoa kokoelmiin ja arkistoihin asianmukaisesti
  • osaa laatia aineistonhallintasuunnitelman. 

Description of prerequisites

Suoritetaan maisteriopintojen 1. vuonna.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Kontaktiopetus ja siihen liittyvät tehtävät / tentit.

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching